Prijava

Registracija | Izgubljen password?
 

Šta je JUMV?

JUMV je Društvo za motore i vozila Srbije. Osnovano je 20. oktobra 1972. god. u Beogradu. JUMV je društveno-stručna neprofitna organizacija koja deluje u oblasti automobilske tehnike, registrovano kod Agencije za Privredne Registre kao društvena organizacija. JUMV je član FISITA-e (Medjunarodne federacije društava inženjera automobilske tehnike), EAEC-a (Kooperacija evropskih inženjera automobilske tehnike) i SMEITS.

Ko vodi JUMV?

Predsednik JUMV:
Prof. dr Čedomir Duboka

Upravni odbor JUMV:

Prof. dr Živan Arseniċ (MFBG), Milovan Antiċ (PPT), Prof. dr Aleksandra Jankoviċ (MF KG), Dr Milan Milovanoviċ (ZIA KG), mr Slavko Muždeka (Vojna Akademija), Slobodan Rogavac (VTI), Dr Živko Stjelja (TOC).

 

Nadzorni odbor JUMV:
Dragan Djordjeviċ (KRON), Uroš Radakoviċ (Mostogradnja), Ivan Stefanoviċ (Beograd).

 

Počasni predsednik JUMV:
Prof. dr Jovan Todoroviċ.

 

Počasni članovi JUMV:
Prof. Mihailo Borisavljeviċ, inž. Slobodan Vojnoviċ, Prof. dr Nenad Janiċijeviċ, Prof. dr Dragi Danev, Prof. dr Slobodan Milidrag, Prof. dr Radivoj Trifunoviċ, inž. Vladimir Štimec, Prof. dr Thomas Peter Newcomb, Prof. dr Pal Michelberger, Prof. dr Egon-Christian von Glasner, inž. Branimir Špagnut, dr Bogdan Veselinoviċ, mr Dušan Slavkoviċ, inž. Milan Lukačev i inž. Mijat Miljkoviċ.

Čime se bavi JUMV?

JUMV organizuje medjunarodne i nacionalne naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare, stručne sastanke svojih Sekcija i druge vidove okupljanja članova radi omoguċavanja neposredne razmene informacija od interesa za automobilsku tehniku; JUMV organizuje učešċe svojih članova na Kongresima FISITA, Konferencijama EAEC i naučnim i stručnim skupovima koje organizuju druga nacionalna društva - članice EAEC i FISITA, kao i posete sajmovima, fabrikama, institutima i drugim firmama iz oblasti od interesa za automobilsku tehniku; JUMV izdaje knjige, časopise, JUMV Specijalne publikacije, JUMV - Informacije i druge pisane informacije o aktuelnostima iz oblasti automobilske tehnike; JUMV organizuje i omoguċava razmenu naučnih i stručnih informacija izmedju svojih članova i drugih stručnjaka iz oblasti automobilske tehnike u svetu; JUMV razmenjuje pisane naučne i stručne informacije sa drugim članicama FISITA i EAEC. JUMVima osnovni zadatak da doprinese razvoju i unapredjenju nauke i struke u oblastima svoga delovanja, posebno nastojeċi da utiče na očuvanje ili poboljšanje kvaliteta života u pogledu razvoja, proizvodnje i eksploatacije vozila i opreme.

Ko su članovi JUMV?

JUMV ima individualne članove (počasni, redovni, studenti i penzioneri) i kolektivne članove - donatore (firme); JUMV okuplja stručnjake i firme čija delatnost je neposredno ili posredno vezana za automobilsku tehniku - razvoj, proizvodnja, plasman, korišċenje i/ili održavanje vozila i njihovih komponenata ili opreme, uredjaja i postrojenja koja se koriste u automobilskoj tehnici; Član JUMV-a može da postane svaki zainteresovani pojedinac koji popuni Pristupnicu i uplati troškove članstva ili firma koja sa JUMV-om zaključi Ugovor o saradnji.

Šta JUMV omogućava?

- redovno informisanje o aktivnostima JUMV, aktuelnostima u automobilskoj tehnici kod nas i u svetu i drugim pitanjima iz oblasti delovanja JUMV; - bolje i ažurnije informisanje o razvojnim tendencijama i dostignuċima automobilske tehnike kod nas i u svetu; - uspostavljanje kontakata i saradnju sa drugim članovima JUMV-a, kao i sa članicama FISITA, EAEC i drugih stručnih organizacija iz oblasti automobilske tehnike; - redovno i aktivno učešċe u svim aktivnostima JUMV, kao i u akcijama FISITA i EAEC; - prednost pri dostavljanju naučnih i stručnih informacija, publikacija i drugih izdanja JUMV; - beneficirane uslove za učešċe u radu skupova u organizaciji JUMV, kao i druge beneficije o kojima se članovi JUMV-a obaveštavaju putem redovnih JUMV izdanja; - da upoznate širu stručnu javnost sa svojim radom, ostvarenim rezultatima i dostignuċima; - da reklamirate i/ili na druge načine afirmišete svoje proizvode, tehnologije i usluge od interesa za automobilsku tehniku u redovnim i specijalnim publikacijama JUMV i na JUMV skupovima.

JUMV je član

JUMV podržava

frimeks image

lafi image